Επιστημονικό Έργο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ

Το Επιστημονικό Έργο
της ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι.

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. έχει διοργανώσει οκτώ διεθνή συνέδρια στην Αθήνα, στα οποία συμμετείχαν Έλληνες και Βρετανοί επιστήμονες παγκοσμίου εμβέλειας, καθώς και περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/08/Epistimoniko-Ergo-2.jpg

Επιστημονικά Συνέδρια

παγκοσμίου εμβέλειας, με έλληνες και ξένους επιστήμονες εισηγητές.

Κλινικές μελέτες

Η ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. δραστηριοποιείται στον τομέα των κλινικών μελετών όσον αφορά φυσικές μεθόδους πρόληψης και αυτοΐασης καθώς και την συνέργεια όλων αυτών με υπάρχουσες συμβατικές μεθόδους που αφορούν φαρμακευτική αγωγή. Έτσι είναι ευνοϊκά προσκείμενη σε κάθε συνεργασία με άλλα ερευνητικά επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής και σωματικής υγείας του ατόμου, πρόληψης και θεραπείας.

Πιστοποίηση

Η ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. είναι ο μόνος επίσημος οργανισμός πιστοποίησης των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν την μέθοδο της επιστήμης για την αναβάθμιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των πελατών τους. Αυτό μπορούν να το κάνουν παράλληλα με την ειδικότητά τους και τις πρακτικές που ήδη εφαρμόζουν για ταχύτερα και πιο μόνιμα αποτελέσματα χωρίς υποτροπές.

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
1. Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι πιστοποιούνται ως Σύμβουλοι Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής (Σ.Ο.Δ.Ι.)
2. Ψυχολόγοι, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι και εναλλακτικοί θεραπευτές, οι οποίοι πιστοποιούνται ως Σύμβουλοι Ορθομοριακής Διατροφής (Σ.Ο.Δ.)

Η κάθε κατηγορία εφαρμόζει την μέθοδο της Ορθομοριακής Διατροφής ως θεμέλιο για το δικό της αντικείμενο στοχεύοντας να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής.

Κώδικας δεοντολογίας
και κατευθυντήριες γραμμές

Οι Σύμβουλοι Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής (Σ.Ο.Δ.Ι.) και οι Σύμβουλοι Ορθομοριακής Διατροφής (Σ.Ο.Δ.) συνεργάζονται στενά μέσα στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας και των κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν θεσπισθεί από την ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. Επίσης συνεργάζονται και με οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας, εκτός ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι., συμβατικό ιατρό ή εναλλακτικό θεραπευτή, με μοναδικό γνώμονα πάντα την βελτιστοποίηση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες και την προώθηση των ορθομοριακών επιστημών στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/08/Ekpaideusi-kodikas-deontologias.jpg