Αρχική | Ορθομοριακή Διατροφική ΙατρικήΟρθομοριακή Διατροφική Ιατρική

Γιατί η Ορθομοριακή Διατροφική
Ιατρική
είναι αποτελεσματική

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ

Πολλά διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν αρχίσει να ερευνούν και να αναπτύσσουν το Μοντέλο της Ενοποιημένης Υγείας (Integrated Health Model), το οποίο πρεσβεύει ότι η ιατρική ουσιαστικά είναι μία, αλλά με πολλαπλές προσεγγίσεις. Κάθε πρακτική, από οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και έχει θετικά κλινικά αποτελέσματα για τον άνθρωπο, ενσωματώνεται στο Μοντέλο της Ενοποιημένης Υγείας.

Με αυτή την λογική και επιστημονική θεώρηση, η Ορθομοριακή Διατροφή και η κλινική εφαρμογή της που είναι η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική είναι η βάση και το θεμέλιο του Μοντέλου της Ενοποιημένης Υγείας. Η θρέψη, η αποτοξίνωση και η ανανέωση των κυττάρων του οργανισμού, επιτρέπει σε κάθε άλλη μέθοδο – συμβατική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες – να έχουν πιο γρήγορα και μόνιμα θεραπευτικά αποτελέσματα, χωρίς υποτροπές. Είναι επίσης η μόνη μέθοδος που δρα, όχι μόνο θεραπευτικά, αλλά κυρίως προληπτικά, που είναι και το σημαντικότερο.

Απώτερος στόχος
της εταιρείας

είναι να καθιερώσει την Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική ως τον τρίτο δρόμο μετά από την συμβατική ιατρική και τις εναλλακτικές/συμπληρωματικές θεραπείες και το θεμέλιο πάνω στο οποίο αυτές θα στηριχθούν για να έχουν πιο άμεσα αποτελέσματα χωρίς υποτροπιάσεις. Έτσι η επιστημονική κοινότητα των επαγγελματιών υγείας θα μπορέσει να ολοκληρώσει το μοντέλο της Ενοποιημένης Υγείας με καθαρά και αδιάσειστα επιστημονικά κριτήρια και αποδείξεις καθώς και αποδεδειγμένα θεραπευτικά αποτελέσματα. Αυτό το μοντέλο θα αποτελέσει την ολοκληρωμένη ιατρική της τρίτης χιλιετίας.

Τα 3 αξιώματα που αποτελούν
την θεωρητική βάση της Ορθομοριακής Διατροφής
είναι τα εξής:

  • ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους ανταλλάσσοντας βιοχημικές/ενεργειακές πληροφορίες, με σκοπό την διατήρηση της ομοιοστασίας. Αυτό εμφανίζεται ως ψυχοσωματική υγεία.
  • ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η κυτταρική επικοινωνία εξαρτάται από την καλή λειτουργία των κυττάρων και ειδικά από την δομική ακεραιότητα των κυτταρικών μεμβρανών και των χημικών τους υποδοχέων.
  • ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΡΕΨΗ. Η ανθρώπινη ύπαρξη διατηρείται στη ζωή και σε υψηλά επίπεδα υγείας, λαμβάνοντας ενεργειακές πληροφορίες από το περιβάλλον, που τις μετατρέπει σε κύτταρα και εν συνεχεία σε σώμα, αίμα, ιστούς και όργανα, και βιοχημικά μόρια όπως ένζυμα, ορμόνες, νευροδιαβιβαστές κ.λπ., αποβάλλοντας στην συνέχεια τα συνήθως τοξικά υποπροϊόντα του μεταβολισμού. Η δομική ακεραιότητα και η καλή λειτουργία των κυττάρων εξαρτάται από την θρέψη τους με τις ορθομοριακές – ενεργειακές πληροφορίες, μέσω της σωστής νοοτροπίας, της διατροφής και του τρόπου ζωής, δηλαδή τις πληροφορίες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την σύνθεση σωστών/ορθών βιοχημικών μορίων.

Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική
εφαρμόζεται μέσα από τους 3 άξονες που διέπουν
την ανθρώπινη ύπαρξη:

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/07/nootropia-1.jpg

Νοοτροπία

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/07/diatrofi.jpg

Διατροφή

https://eleodi.gr/wp-content/uploads/2021/07/tropos-zwis.jpg

Τρόπος Ζωής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο περίφημος ιατρός της αρχαιότητας Γαληνός είχε πει:
«Δεν υπάρχουν ασθένειες, μόνο επίπεδα υγείας».

Τα επίπεδα υγείας εξαρτώνται από τα επίπεδα κυτταρικής λειτουργίας, τα οποία με τη σειρά τους
εξαρτώνται από την σωστή Νοοτροπία, Διατροφή και Τρόπο ζωής.

Αυτοί οι 3 άξονες επηρεάζουν τα 5 βασικά θεμέλια που αφορούν στα συστήματα του οργανισμού.
Τα 5 θεμέλια είναι:

1Μείωση και έλεγχος των φλεγμονών

4Επιστημονική διάγνωση και αναπλήρωση συγκεκριμένων ορθομοριακών ελλείψεων

2Επιστημονική αποτοξίνωση – Αλκαλοποίηση (pH) – Αντιοξείδωση

5Βιοχημικός έλεγχος του άγχους

3Ρύθμιση της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος

Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική αποκαθιστά την ισορροπία των 5 θεμελίων, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη και σωστή κυτταρική θρέψη και την εξάλειψη των παθολογικών συμπτωμάτων.

Αυτοί οι 3 άξονες επηρεάζουν τα 5 βασικά θεμέλια που αφορούν στα συστήματα του οργανισμού.

Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική αποκαθιστά την ισορροπία των 5 θεμελίων, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη και σωστή κυτταρική θρέψη και την εξάλειψη των παθολογικών συμπτωμάτων.

Τα 5 θεμέλια είναι:

1Μείωση και έλεγχος των φλεγμονών

2Επιστημονική αποτοξίνωση – Αλκαλοποίηση (pH) – Αντιοξείδωση

3Ρύθμιση της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος

4Επιστημονική διάγνωση και αναπλήρωση συγκεκριμένων ορθομοριακών ελλείψεων

5Βιοχημικός έλεγχος του άγχους

Κλινική Εφαρμογή

Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική μπορεί να έχει κλινική εφαρμογή ταυτόχρονα με την ειδικότητα του κάθε ιατρού, ενισχύοντάς τη και καθιστώντας τη πιο αποτελεσματική και μόνιμη. Είναι το θεμέλιο και η απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε κάθε άλλη θεραπευτική μέθοδος να έχει επιτυχή αποτελέσματα, διότι ένας αποτοξινωμένος, ενισχυμένος σε θρεπτικά στοιχεία και βιοχημικά ισορροπημένος οργανισμός, ανταποκρίνεται ταχύτερα και ευκολότερα σε κάθε άλλη θεραπεία.